Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Monastycznej Liturgii Godzin
z tekstów własnych obchodów


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Monastycznej Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca) oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres.
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[I] | [II] | [III] | [IV] | [V] | [VI]
[VII] | [VIII] | [IX] | [X] | [XI] | [XII]


STYCZEŃ

Jezu, królu przedziwny
Jezu, ozdobo aniołów
Jezu, przedziwny Królu nasz
Jezu, Tyś łaskawości Pan
Jezu, Tyś odkupiciel nasz
Słodkie wspomnienie Jezusa
Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
Wpatrzony w niebo święty Rajmund mężnie

LUTY

Bracia wybrani przez Boga
Ciebie chwalą dziewic tłumy
Ciebie dzisiaj wysławiamy
Czym jest dla ciebie ziemska cześć i władza
Już ciemność nocy wstaje
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy
Piotrze, Opoko Kościoła Bożego
Śpiewajmy dziś uroczyście
Z weselem czcimy dziś sługę

MARZEC

Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Dawnych proroków zapowiedź
Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Książę niezłomny, święty Kazimierzu
Niech cały świat to posłyszy
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
O Benedykcie, skarbie Króla niebios
Równy prorokom dawnego Przymierza
Święty Józefie, grona niebian chlubo
Święty Józefie, mężu sprawiedliwy
Tobie chwała, Słońce wieków

KWIECIEŃ

Apostołów towarzyszu
Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Nadszedł dzień wielkiej radości
Niezłomny prawdy obrońco
Radosne światło opromienia ziemię
Wesel się, święty Kościele
Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro
Wysłuchaj, Boże wszechmocny
Z weselem ducha sławimy cię, Marku

MAJ

Blask twoich cudów rozpędza
Blasku Ojcowskiej chwały, przyjdź
Boski Oblubieniec
Bóg miłosierdzia i Ojciec Światłości
Całe swe życie poświęciłeś Panu
Chór Braci Mniejszych niech radośnie sławi
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Cierpiąc pod ciężarem grzechów
Czcimy, Panie, Twego sługę
Czysta gołąbko, która z biednej ziemi
Dominika dziś sławimy
Feliksie, tyś niewinność swą
Filipie, jakże jaśniejesz
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy zorza wschodzi na niebie
Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
Macieju, jakże cudowne
Maryjo, która z miłością
Niech cała Polska wysławia
Niewiastę mężną i prawą
O Magdaleno, Tyś chwałą
O pełna chwały Dziewico
Odwieczne Światło i Rządco wszechczasów
Ojcowie nasi święci
Pani, Królowo naszego narodu
Pośród najlepszych nawet sióstr
Pragnąc się Bogu oddać sercem całym
Przybądź do nas, Matko czysta
Przyjdź, o niebieska Królowo
Radość bez kresu wypełnia nam serca
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Syn Najwyższego niechaj nam
Szczytna Korono bez miary
Śpiewając pieśń, Magdaleno
Światło niosąca jutrzenka
Święta dziewico, Duchem namaszczona
W kwiecie młodości radosnej i czystej
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia

CZERWIEC

Dziś światu nowa światłość zajaśniała
Nadszedł dzień chwalebny
Niech się w jasności weseli
O ty, co słyniesz po szerokim świecie
Oto dzień wielkiej radości
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Śpiewajmy Bogu wdzięczną pieśń

LISTOPAD

Andrzeju, niegdyś rybaku
Chryste, co mieszkasz w odwiecznej światłości
Jezu, dawco odkupienia
O Chryste, zbawco ludzkości

GRUDZIEŃ

Betlejem, miasto szczęśliwe
Byłeś Chrystusa wiernym obrazem
Chóry świętych Serafinów
Chwalmy mężnego pasterza
Ciebie wielbimy hymnami
Jednorodzony Synu Boży
Kontemplatyku Najwyższego Boga
Korono szczytna bez miary
Króla wiecznego szlachetny rycerzu
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Niech zabrzmią hymny radosne
O Jezu Chryste! Tyś Panem nad pany
Pan, dzierżąc krzyż swój, zwraca się do Jana
Sławmy hymnami męczeństwo
Strażniczko dziewic przeczysta
To święto naszego ojca
Uczcijmy hołdem należnym
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
Witaj, Gwiazdo morza
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Żyjąc wśród niebian, pomny na przyjaciół
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum