Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Monastycznej Liturgii Godzin
według incipitu


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Monastycznej Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca) oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres.
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H]
[I] | [J] | [K] | [L] | [Ł] | [M] | [N] | [O]
[P] | [R] | [S] | [Ś] | [T] | [U] | [W] | [Z] | [Ż]


A

Andrzeju, niegdyś rybaku
Apostołów towarzyszu

B

Bądź pochwalony, Najwyższy
Betlejem, miasto szczęśliwe
Blask twoich cudów rozpędza
Blasku Ojcowskiej chwały, przyjdź
Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Błogosławione serca, które płoną
Błogosławiony ubogi w duchu
Boski Oblubieniec
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Boże pokoju i łaski
Boże, jesteś ponad czasem
Boże, najwyższa nagrodo
Bóg miłosierdzia i Ojciec Światłości
Bracia wybrani przez Boga
Brama wszelkiej łaski pełna
Byłeś Chrystusa wiernym obrazem

C

Całe swe życie poświęciłeś Panu
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Chór Braci Mniejszych niech radośnie sławi
Chóry świętych Serafinów
Chryste, co mieszkasz w odwiecznej światłości
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Chryste, nadziejo zbawienia
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Chryste, Tyś nieba jest Królem
Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie
Chryste, zbawienie ludzkości
Chrystus z nieba jest posłany
Chwalmy mężnego pasterza
Chwała niech będzie Tobie
Chwała wam, Apostołowie
Ciebie chwalą dziewic tłumy
Ciebie dzisiaj wysławiamy
Ciebie wielbimy hymnami
Ciebie, Boże, chwalimy
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Cierpiąc pod ciężarem grzechów
Czcimy, Panie, Twego sługę
Czemu, okrutny Herodzie
Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Czym jest dla ciebie ziemska cześć i władza
Czysta Dziewico, Maryjo
Czysta gołąbko, która z biednej ziemi

D

Dawnych proroków zapowiedź
Dominika dziś sławimy
Duchu Boży, światło sumień
Dziękujmy Bogu za światło słoneczne
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Dziś radośnie wysławiamy
Dziś światu nowa światłość zajaśniała

F

Feliksie, tyś niewinność swą
Filipie, jakże jaśniejesz

G

Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy słońce gaśnie na niebie
Gdy zorza wschodzi na niebie

G

Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie

J

Jak gwiazda poranna jaśnieje
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Jasny Płomieniu miłości
Jednorodzony Synu Boży
Jedyny Dawco zbawienia
Jezu, dawco odkupienia
Jezu, królu przedziwny
Jezu, nasze odkupienie
Jezu, ozdobo aniołów
Jezu, przedziwny Królu nasz
Jezu, Tyś łaskawości Pan
Jezu, Tyś odkupiciel nasz
Jezu, Zbawicielu świata
Jezu sądzony przez ludzi
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Już bliskie jest przyjście naszego Pana
Już Chrystus wstąpił do nieba
Już ciemność nocy wstaje
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Już dźwięczny głos się rozlega
Już Pan się zbliża, powstańcie dziewice
Już wschodzi zora poranna

K

Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Kontemplatyku Najwyższego Boga
Korono szczytna bez miary
Króla wiecznego szlachetny rycerzu
Królu chwalebny wyznawców
Królu odwieczny wszechświata
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Książę niezłomny, święty Kazimierzu

M

Macieju, jakże cudowne
Maryjo, która z miłością
Maryjo, która z miłością
Męczenniku, któryś poszedł
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Miłość Chrystusa porywa
Minęły cienie i mroki nocy

N

Na świętej uczcie Baranka
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Nadeszła oto godzina
Nadszedł dzień chwalebny
Nadszedł dzień wielkiej radości
Natchniony zwyczaj nas uczy
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Niech cała Polska wysławia
Niech cały świat to posłyszy
Niech się w jasności weseli
Niech śpiewa niebo z radością
Niech wierny lud jednogłośnie
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Niech zabrzmią hymny radosne
Niewiastę mężną i prawą
Niezłomny prawdy obrońco
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
Nim kres nadejdzie jasności
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo

O

O Benedykcie, skarbie Króla niebios
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
O Chryste, kwiecie czystości
O Chryste, światło aniołów
O Chryste, zbawco ludzkości
O Chryste, źródło czystości
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
O Jeruzalem szczęśliwe
O Jezu Chryste! Tyś Panem nad pany
O Magdaleno, Tyś chwałą
O Pani wielce chwalebna
O Panie, który raczyłeś
O pełna chwały Dziewico
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
O Synu Ojca Jedyny
O tej godzinie Zbawiciel
O ty, co słyniesz po szerokim świecie
Od bram dalekich wschodu słońca
Odwieczne Światło i Rządco wszechczasów
Ojcowie nasi święci
Oto dzień wielkiej radości
Oto jaśnieje godzina
Oto kapłani Boga Najwyższego
Oto przez czasu obroty
Oto znaki Bożej męki
Otwórz się, niebo pokryte chmurami

P

Padnijmy twarzą na ziemię
Pan, dzierżąc krzyż swój, zwraca się do Jana
Pani, Królowo naszego narodu
Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy
Piotrze, Opoko Kościoła Bożego
Pobłogosław, męczennico
Pobłogosław, męczenniku
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pójdźcie, wszystkie narody
Pośród najlepszych nawet sióstr
Pragnąc się Bogu oddać sercem całym
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Przybądź do nas, Matko czysta
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
Przyjdź, o niebieska Królowo
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem

R

Radosne światło opromienia ziemię
Radość bez kresu wypełnia nam serca
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Równy prorokom dawnego Przymierza

S

Sławimy Ciebie, służebnico Pana
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Sław, języku, bój chwalebny
Sławmy hymnami męczeństwo
Sławmy niewiastę roztropną
Sławmy niewiasty roztropne
Słodkie wspomnienie Jezusa
Słowo zrodzone przed światłem
Strażniczko dziewic przeczysta
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Syn Najwyższego niechaj nam
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Szczytna Korono bez miary
Sztandary Króla się wznoszą

Ś

Śpiewając pieśń, Magdaleno
Śpiewajmy Bogu wdzięczną pieśń
Śpiewajmy dziś uroczyście
Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów
Śpiewajmy hymny triumfu
Światło jasne i potężne
Światło niosąca jutrzenka
Święta dziewico, Duchem namaszczona
Święty Józefie, grona niebian chlubo
Święty Józefie, mężu sprawiedliwy

T

Ten, którego wielbi ziemia
Ten, którego zrodził Ojciec
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
To święto naszego ojca
Tobie chwała, Słońce wieków
Tobie chwała, Synu Boży
Trzymając lampę płonącą
Twórco gwiaździstych przestworzy
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty, który jesteś Synem Boga
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami

UV

Uczcijmy hołdem należnym
Uczcijmy hymnem służebnice Pana
Uczcijmy hymnem służebnicę Pana
Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
Veni, creator, Spiritus

W

W czas radosny świętej Paschy
W godzinie męki Chrystusa
W kwiecie młodości radosnej i czystej
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
W tym świętym czasie oczekiwania
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Wesel się, święty Kościele
Wieczorne światło napełnia
Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro
Witaj, Gwiazdo morza
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
Władco potężny, wierny Boże
Wpatrzony w niebo święty Rajmund mężnie
Wszechmocny Królu wieczności
Wysłuchaj, Boże wszechmocny
Wy, którzy Pana szukacie

Z

Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem czcimy dziś sługę
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Zakwitnął korzeń Jessego
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości
Zaświtał blaskiem promienny
Zbawicielu wszystkich ludzi
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem

Ż

Żyjąc wśród niebian, pomny na przyjaciół
Żywa pamiątko śmierci mego Pana
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum