Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Liturgii Godzin
według Godziny kanonicznej


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
GODZINA CZYTAŃ

Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich
Boże wieczny, Boże żywy
Boże, jesteś ponad czasem
Bóg się rodzi, moc truchleje
Bracia wybrani przez Boga
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Chryste, Tyś nieba jest Królem
Chrystus przejęty litością dla ludzi
Chwała wam, Apostołowie
Ciebie wielbimy hymnami
Ciebie, Boga, wysławiamy
Ciebie, Boże, chwalimy
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Dawnych proroków zapowiedź
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
Dziś radośnie wysławiamy
Filipie, jakże jaśniejesz
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Królu chwalebny wyznawców
Królu odwieczny wszechświata
Macieju, jakże cudowne
Marku, mężny towarzyszu
Męczenniku pełen mocy
Miasto dostojne, królewski Krakowie
Natchniony zwyczaj nas uczy
Nazwana jesteś Matką Zbawiciela
Niebiańskim blaskiem pogodny
Niech cała Polska wysławia
Niech wierny lud jednogłośnie
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
O Barnabo, towarzyszu
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
O Chryste, kwiecie czystości
Oto teraz czas właściwy
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Pani łaskawa, Patronko Warszawy
Pani, Królowo naszego narodu
Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Piotrze, opoko Bożego Kościoła
Pobłogosław, męczennico
Pobłogosław, męczenniku
Pójdźcie wszystkie narody
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przyjdź, o niebieska Królowo
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Roztropnych dziewic otoczona chórem
Sław, języku, bój chwalebny
Sławmy hymnami męczeństwo
Sławmy niewiastę roztropną
Sławmy niewiasty roztropne
Sławmy z radością, wierny ludu Boży
Słowo zrodzone przed światłem
Słowo zrodzone przez Ojca
Stworzycielu gwiazd świecących
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Światło jasne i potężne
Ten, którego wielbi ziemia
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Uczcijmy hołdem należnym
Wesel się, niebo wysokie
Wśród mroków nocy głębokiej
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Zakwitnął korzeń Jessego
Zdrowaś bądź, Maryja
Zmiłuj się, Boże, nad naszą siostrą
Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem

JUTRZNIA

Andrzeju, niegdyś rybaku
Bądź pochwalony, Najwyższy
Betlejem, miasto szczęśliwe
Bogumile godzien hołdów
Boże pokoju i łaski
Boże wieczny, Boże żywy
Bóg się rodzi, moc truchleje
Brama wszelkiej łaski pełna
Chóry świętych Serafinów
Chryste, nadziejo zbawienia
Chrystus z nieba jest posłany
Chwalmy mężnego pasterza
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Gdy zorza wschodzi na niebie
Jak gwiazda poranna jaśnieje
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
Jutrzenko wschodząca przed Słońcem
Już dzień chwalebny jaśnieje
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Już dźwięczny głos się rozlega
Już wschodzi zorza poranna
Kiedy zabłysła nam zorza
Męczenniku, któryś poszedł
Miłość Chrystusa porywa
Minęły cienie i mroki nocy
Na Boży rozkaz opadły kajdany
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Niech nowy naród wybrany
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Niech zabrzmią hymny radosne
Niezłomny prawdy obrońco
O Chryste, źródło czystości
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
O Pani wielce chwalebna
O pełna chwały Dziewico
O święty Janie, którego życiem
Od bram dalekich wschodu słońca
Oto dzisiaj wysławiamy
Oto kapłani Boga Najwyższego
Oto przez czasu obroty
Oto znaki Bożej męki
Otwórz się, niebo pokryte chmurami
Padnijmy twarzą na ziemię
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Prorocy pełni natchnienia
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przybądź do nas, Matko czysta
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
Stworzycielu gwiazd świecących
Śpiewajmy hymny triumfu
Święty Józefie, grona niebian chlubo
Tobie chwała, Słońce wieków
Trzymając lampę płonącą
Ty, który jesteś Synem Boga
Uczcijmy hymnem służebnice Pana
Uczcijmy hymnem służebnicę Pana
W czas radosny świętej Paschy
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
W promieniach zorzy zbawienia
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Wy, którzy Pana szukacie
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Zaświtał blaskiem promiennym
Zbawicielu wszystkich ludzi
Zdrowaś bądź, Maryja
Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana

MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA

Anioł pasterzom mówił
Do Betlejemu pełni radości
Jasny Płomieniu miłości
Jezu sądzony przez ludzi
Już Chrystus wstąpił do nieba
Odkupicielu ratuj swe stworzenie
Ojcze, Stwórco wszechświata
Przejęty świętą radością
Przez wiarę, którą żyjemy
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
W godzinie Męki Chrystusa
Według stałego porządku

MODLITWA POŁUDNIOWA

Chwała niech będzie Tobie
Czysta Dziewico, Maryjo
Jezu sądzony przez ludzi
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
O tej godzinie Zbawiciel
Przejęty świętą radością
Przystąpcie, słudzy, z pokorą
Szósta nadeszła godzina
Tobie chwała, narodzony
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty swego Ojca prosiłeś
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Władco potężny, wierny Boże

MODLITWA POPOŁUDNIOWA

Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
Jezu sądzony przez ludzi
Nadeszła oto godzina
O gwiazdo betlejemska
O Panie, który raczyłeś
Oto jaśnieje godzina
Przejęty świętą radością
Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy
Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Tobie chwała, Synu Boży
Ty umierając, uczniowi
Ty umierając, uczniowi
Ty umierając, uczniowi
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
Ty, który razem z siostrami
W hołdzie pokornej modlitwy

NIESZPORY

Błogosławiona Maryjo
Błogosławione serca, które płoną
Błogosławiony ubogi w duchu
Bogurodzica, Dziewica
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Boże wieczny, Boże żywy
Boże, najwyższa nagrodo
Bóg się rodzi, moc truchleje
Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie
Chryste, zbawienie ludzkości
Czemu, okrutny Herodzie
Dałeś nam przykład, o Jezu
Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy słońce gaśnie na niebie
Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
Ileż to razy łaskawa Dziewica
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Jedyny Dawco zbawienia
Jezu, nasze odkupienie
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Już Pan się zbliża, powstańcie, dziewice
Książę niezłomny, święty Kazimierzu
Maryjo, która z miłością
Męczenniku pełen mocy
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Mężu natchniony przez łaskę
Miasto dostojne, królewski Krakowie
Na świętej uczcie Baranka
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Niech cały świat to posłyszy
Niech śpiewa niebo z radością
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
O Chryste, światło aniołów
O Jeruzalem szczęśliwe
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O potężny Królu, Chryste
O Stworzycielu Duchu, przyjdź
O Synu Ojca Jedyny
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Pani łaskawa, Patronko Warszawy
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Pomiędzy nami idziesz, Panie
Pobłogosław, męczennico
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Rybaku, Bóg cię zawezwał
Sławimy Ciebie, służebnico Pana
Strażniczko dziewic przeczysta
Stworzycielu gwiazd świecących
Stwórco gwiaździstych przestworzy
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Sztandary Króla się wznoszą
Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów
Ten, którego zrodził Ojciec
W tym świętym czasie oczekiwania
Wieczorne światło napełnia
Witaj, Gwiazdo morza
Wszechmocny Królu wieczności
Wy, którzy Pana szukacie
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Z wielkim zapałem śpiewajmy radośnie
Zdrowaś bądź, Maryja
Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem
Żal Apostołów ogarnął
Żywa pamiątko śmierci mego Pana

KOMPLETA

Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Jezu, Zbawicielu świata
Nim kres nadejdzie jasności
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum