Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Hymny Liturgii Godzin
z tekstów własnych obchodów


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny oraz na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 11 czerwca).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.


[I] | [II] | [III] | [IV] | [V] | [VI]
[VII] | [VIII] | [IX] | [X] | [XI] | [XII]


LUTY

Bracia wybrani przez Boga
Na Boży rozkaz opadły kajdany
Piotrze, opoko Bożego Kościoła
Rybaku, Bóg cię zawezwał

MARZEC

Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Dawnych proroków zapowiedź
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
Książę niezłomny, święty Kazimierzu
Niech cały świat to posłyszy
Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
Sławmy z radością, wierny ludu Boży
Święty Józefie, grona niebian chlubo
Tobie chwała, Słońce wieków
W promieniach zorzy zbawienia

KWIECIEŃ

Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Marku, mężny towarzyszu
Mężny pasterzu, wielki męczenniku
Niezłomny prawdy obrońco
Oto dzisiaj wysławiamy
Roztropnych dziewic otoczona chórem
Z weselem ducha sławimy cię, Marku

MAJ

Bogurodzica, Dziewica
Chrystus przejęty litością dla ludzi
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku
Filipie, jakże jaśniejesz
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
Gdy zorza wschodzi na niebie
Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
Ileż to razy łaskawa Dziewica
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
Jutrzenko wschodząca przed Słońcem
Już dzień chwalebny jaśnieje
Kiedy zabłysła nam zorza
Macieju, jakże cudowne
Męczenniku pełen mocy
Miasto dostojne, królewski Krakowie
Nazwana jesteś Matką Zbawiciela
Niech cała Polska wysławia
O pełna chwały Dziewico
O święty Janie, którego życiem
Pani łaskawa, Patronko Warszawy
Pani, Królowo naszego narodu
Przybądź do nas, Matko czysta
Przyjdź, o niebieska Królowo
Raduj się, Polsko, ojczyzno
Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Wśród mroków nocy głębokiej

CZERWIEC

Bogumile godzien hołdów
O Barnabo, towarzyszu
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby

LISTOPAD

Andrzeju, niegdyś rybaku

GRUDZIEŃ

Betlejem, miasto szczęśliwe
Chóry świętych Serafinów
Chwalmy mężnego pasterza
Ciebie wielbimy hymnami
Niech zabrzmią hymny radosne
Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Sławmy hymnami męczeństwo
Strażniczko dziewic przeczysta
Uczcijmy hołdem należnym
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum