Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu
według incipitu


[A] | [B] | [C] | [D] | [G] | [J]
[K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P]
[R] | [S] | [Ś] | [T] | [U] | [W] | [Z]


A

Ef 1, 20b-23aAlleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
Ap 19, 1c-2a. 5b. 7Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego

B

1 Krn 29, 10-13Bądź błogosławiony po wszystkie wieki
Tb 13, 8-11. 13-16a (Wulg)Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani
Dn 3, 57-88. 56Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
Jr 17, 7-8Błogosławiony człowiek, który ufa Panu
Dn 3, 26-27. 29. 34-41Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców
Dn 3, 52-57Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych
Ef 1, 3-10Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Łk 1, 68-79Błogosławiony Pan, Bóg Izraela
Mdr 9, 1-6. 9-11Boże moich przodków i Panie miłosierdzia
1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2Bóg jest światłością

C

Oz 6, 1-6Chodźcie, powróćmy do Pana
1 P 2, 21-24Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił
Flp 2, 6-11Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej
Hbr 5, 5. 7-9Chrystus nie sam siebie okrył sławą
1 Tm 3, 16Chwalcie Pana, wszystkie narody

D

Mdr 3, 1-6Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
Ap 11, 17-18; 12, 10b-12aDzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący

G

1 Kor 13, 1-8. 13Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12Godzien jesteś, Panie i nasz Boże

J

Tb 13, 10b-13Jeruzalem, miasto święte

K

Iz 63, 1-5Któż to jest Ten, co przybywa z Edomu

L

Mdr 16, 20-21. 26; 17, 1aLud swój, Panie, żywiłeś pokarmem anielskim

M

Iz 26, 1b-4. 7-9. 12Mamy miasto potężne
Prz 9, 1-6. 10-12Mądrość dom wzniosła dla siebie
Jr 14, 17-21Moje oczy łzy wylewają
1 Sm 2, 1-5Moje serce raduje się w Panu
1 Sm 2, 1-10Moje serce raduje się w Panu

N

Iz 45, 15-25Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym
Iz 9, 1-6 Naród kroczący w ciemnościach
Iz 61, 6-9Nazwą was kapłanami Pana
Iz 62, 4-7Nie będą więcej mówić o tobie: Porzucona
1 P 1, 3-9Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Tb 13, 2-10aNiech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki

O

Rz 11, 33-36O głębokości bogactw
So 3, 8-13Oczekujcie na Mnie
Iz 61, 10 - 62, 3Ogromnie weselę się w Panu
Iz 61, 10 - 62, 5Ogromnie weselę się w Panu
Iz 40, 10-17Oto Pan Bóg przychodzi z mocą

P

1 Sm 2, 6-10Pan daje śmierć i życie
Mdr 10, 17-21Pan oddał świętym zapłatę za ich trudy
Syr 36, 11-17Panie, zlituj się nad narodem nazwanym Twoim imieniem
Iz 33, 2-10Panie, zmiłuj się nad nami
Iz 40, 1-8Pocieszcie, mój lud pocieszcie
Iz 33, 13-16Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach

R

Iz 66, 10-14aRadujcie się razem z Jerozolimą
Iz 38, 10-14. 17. 19b-20Rzekłem: W połowie dni moich

S

Syr 39, 13-16aSłuchajcie mnie, pobożni synowie, i się rozwińcie
Jr 7, 2-7Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy
Jr 31, 10-14Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego
Iz 2, 2-3Stanie się na końcu czasów
Iz 2, 2-5Stanie się na końcu czasów
Syr 14, 20-21; 15, 3-4. 5a-6bSzczęśliwy człowiek, który w mądrości się ćwiczy
Syr 31, 8-11Szczęśliwy człowiek, w którym winy nie znaleziono

Ś

Iz 42, 10-16Śpiewajcie Panu pieśń nową

T

Iz 49, 7-13Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela
Łk 2, 29-32Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju

U

Jdt 16, 1-2a. 13-15Uderzcie w bębny na cześć mego Boga
Ha 3, 2-4. 13a. 15-19Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie
Pwt 32, 1-12Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem

W

Mdr 3, 7-9W dniu nawiedzenia Pana zajaśnieją sprawiedliwi
Tb 13, 15-18Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych
Ez 36, 24-28Wezmę was spośród ludów
Łk 1, 46-55Wielbi dusza moja Pana
Ap 15, 3-4Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła
Lm 5, 1-7. 15-17. 19-21Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało
Rz 8, 14-17Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży
Iz 12, 1-6Wysławiam Cię, Panie

Z

Kol 1, 11c-20Z radością dziękujcie Ojcu
Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą
Wj 15, 1b-6. 17-18Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą
Wj 15, 1b-13. 17-18Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą
Syr 36, 1-5. 10-13Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum