Internetowa Liturgia Godzin


Z Wyznania św. Patryka, biskupa
(rozdz. 14-16)

Wiele ludów odrodziło się przeze mnie dla Boga

Niestrudzenie dzięki czynię mojemu Bogu, który zachował mnie wiernym w dniu mojej próby, tak że dzisiaj mogę z ufnością złożyć w ofierze jako żywy dar moją duszę Chrystusowi, mojemu Panu, bo On mnie zachował od wszelkich utrapień. Dlatego mówię: Kimże ja jestem, Panie, albo do czego mnie powołujesz, że obdarzyłeś mnie tak wielką mocą? Dzisiaj także mogę wśród narodów, wszędzie, gdzie się znajduję, nieprzerwanie wychwalać i wysławiać Twoje Imię, zarówno w powodzeniach, jak i w przeciwnościach. Cokolwiek zaś mnie spotka czy to dobrego, czy złego, powinienem to przyjąć jednakowo i zawsze dziękować Bogu, który mnie pouczył, abym bez wahania i bezgranicznie wierzył, że On jest niezawodny i wysłucha mnie. I ja bowiem nie wiem, czy w czasach ostatecznych będę dopuszczony do tak zbożnego i przedziwnego dzieła, abym naśladował tych, o których już kiedyś Pan powiedział, że będą głosić Jego Ewangelię "na świadectwo wszystkim narodom".
Skądże mi ta mądrość, której nie posiadałem, skoro nie znałem ani liczby moich dni, ani nie pojmowałem Boga? Skądże mi również tak wielki i zbawczy dar poznania i kochania Boga, skłaniający do opuszczenia ojczyzny i rodziców, by udać się do ludów irlandzkich, aby głosić im Ewangelię i znosić od niewiernych obelgi oraz wzgardę mego pielgrzymowania i liczne prześladowania aż do uwięzienia i oddania mojej wolności dla wolności innych?
A jeśli będę godny i Pan udzieli mi tego daru, to jestem gotów bez zwłoki i bardzo chętnie oddać dla Jego imienia także moje życie. Jestem bowiem wielkim dłużnikiem Boga, który obdarzył mnie tak wielką łaską, że przez moją posługę nie tylko liczne ludy odrodziły się dla Boga i uświęciły się, ale także święceni są wszędzie kapłani dla tych, którzy świeżo przyjęli wiarę. Bóg powołał ten lud z krańców ziemi, jak niegdyś obiecał przez proroków: "Do ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i będą mówić: jakże fałszywych bogów przygotowali sobie nasi ojcowie i nie mają z nich pożytku". A także: "Ustanowiłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".
I tam chcę oczekiwać obietnicy Tego, który nigdy nie wprowadza w błąd, jak to jest przyobiecane w Ewangelii: "Wielu przyjdzie od Wschodu i Zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem". Jesteśmy przekonani, że wierzący przyjdą z całego świata.Autor: św. Patryk, biskup
Tytuł: Wyznanie
Źródło: rozdz. 14-16
Temat: Wiele ludów odrodziło się przeze mnie dla Boga
Dział LG: Teksty własne - Marzec
Obchód: 17.03. - św. Patryka, biskupa
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1287


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum