Internetowa Liturgia Godzin


Z listu św. Klary do św. Agnieszki z Pragi
(List II, 3-14. 16-23;
Pisma, Kraków-Warszawa 2002, s. 505-507)


Uboga dziewico, trzymaj się ubogiego Chrystusa

Dziękuję Dawcy łaski, od którego zgodnie z wiarą pochodzi "każde dobro i wszelki dar doskonały", że przyozdobił cię takim blaskiem cnót i wsławił oznakami tak wielkiej doskonałości, że jako gorliwa naśladowczyni Ojca doskonałego stałaś się doskonała, aby Jego oczy nie widziały w tobie nic niedoskonałego.
Jest to doskonałość, dzięki której sam Król złączy się z tobą w komnacie niebieskiej, gdzie w wielkiej chwale zasiada na gwiaździstym tronie, ponieważ zlekceważyłaś dostojeństwo królestwa ziemskiego i ofiarowane małżeństwo z cesarzem wydało ci się za mało godne, zostałaś gorliwą zwolenniczką najświętszego ubóstwa i w duchu wielkiej pokory i najżarliwszej miłości poszłaś śladami Tego, który cię przyjął jako oblubienicę.
Wiem, że jesteś bogata w cnoty, wystrzegam się więc rozwlekłego pisania, aby cię nie męczyć zbytecznymi słowami, choć tobie żadne słowo nie wydaje się zbyteczne, jeśli może przynieść ci pociechę. Jedno jest konieczne i to jedno kładę ci do serca, przez miłość do Tego, któremu się oddałaś na świętą i miłą ofiarę. Pamiętaj o swym postanowieniu jak druga Rachela i miej zawsze przed oczyma swą zasadę: przestrzegaj, czego przestrzegasz, czyń, co czynisz, i nie ustawaj, lecz krokiem szybkim i lekkim, nie urażając stopy, żeby nie przylgnął do niej nawet pył, podążaj bezpiecznie z radością, ochoczo i ostrożnie ścieżką szczęśliwości.
Nikomu nie wierz, z nikim się nie zgadzaj, kto by cię chciał oderwać od tego postanowienia, kto by ci był zgorszeniem w drodze, abyś spełniła swe śluby wobec Najwyższego z taką doskonałością, z jaką cię powołał Duch Pański.
A jeśli będzie ci kto mówił co innego lub dawał inne rady szkodliwe dla twej doskonałości, niezgodne z twoim boskim powołaniem, to mimo należnej czci, nie słuchaj jego rady, lecz, uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego Chrystusa.
Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony, stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. Dostojna królowo, twój Oblubieniec, "najpiękniejszy spośród synów ludzkich", stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu. Wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować.
Jeśli będziesz z Nim cierpieć, "będziesz z Nim królować". Jeśli będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość. Jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim, będziesz mieszkała z Nim w niebie w chwale świętych, a imię twoje zostanie zapisane w księdze życia i będzie sławne wśród ludzi. Dlatego będziesz miała wieczny udział w chwale królestwa niebieskiego zamiast rzeczy ziemskich i przemijających, w dobrach wiecznych zamiast krótkotrwałych i żyć będziesz na wieki wieków.Autor: św. Klara, dziewica
Tytuł: List do św. Agnieszki z Pragi
Temat: Uboga dziewico, trzymaj się ubogiego Chrystusa
Dział LG: Teksty własne - Marzec
Obchód: 02.03. - św. Agnieszki z Czech, dziewicy (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom III/IV, s. 34


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum