Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
(Traktat 124, 5)

Kościół jest utwierdzony na Skale, którą wyznał Piotr

Oprócz innych pociech, których Bóg nie przestaje udzielać rodzajowi ludzkiemu, gdy nadeszła pełnia czasów, przewidziana w Jego odwiecznych postanowieniach, zesłał swojego Jednorodzonego Syna, przez którego wszystko stworzył, aby pozostając Bogiem, stał się człowiekiem i był "pośrednikiem" Boga i ludzi, człowiek, Chrystus Jezus.
Wszyscy, którzy w Niego wierzą, przez obmycie chrzcielne otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów i zostają uwolnieni od wiecznego potępienia. Mają oni żyć w wierze, nadziei i miłości, pielgrzymując przez życie doczesne wśród wyczerpujących i niebezpiecznych pokus. Podtrzymywani przez cielesne i duchowe pomoce ze strony Boga, mają dojść przed Jego oblicze trzymając się drogi, którą dla nich stał się Chrystus.
A ponieważ idąc nawet z Chrystusem, nie są wolni od grzechów, które się wkradają z powodu ludzkiej słabości, dał im zbawienne lekarstwo w postaci jałmużny, aby ona wspierała ich modlitwę, gdy nauczył ich mówić: "odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".
Tak postępuje Kościół ożywiony świętą nadzieją w tym trudnym życiu; cały Kościół uosabiał Piotr Apostoł ze względu na prymat wśród Apostołów.
Co się tyczy jego samego, to z natury Piotr był zwykłym człowiekiem, z łaski jednym spośród chrześcijan, dzięki obfitszej łasce Bożej był jednym z Apostołów i to pierwszym Apostołem; kiedy jednak powiedziano do niego: "Tobie dam klucze królestwa niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie", oznaczało cały Kościół, którym wstrząsają na tym świecie różne pokusy, jakby nawałnice, powodzie i burze, ale on nie upada, ponieważ jest zbudowany na Skale, od której Piotr otrzymał imię.
Ponieważ Piotr powiedział: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego", dlatego Pan mówi: "Na tej skale zbuduję mój Kościół". Na tej więc Skale, rzekł, którą wyznałeś, zbuduję mój Kościół. "Skałą bowiem był Chrystus"; na tym fundamencie został zbudowany również Piotr. "Nikt mianowicie nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, który jest już położony, a jest nim Chrystus Jezus".
Kościół, który jest zbudowany na Chrystusie, otrzymał od Niego, w osobie Piotra, klucze królestwa niebieskiego, to znaczy władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Ten Kościół, kochając i naśladując Chrystusa, wyzwala się od złego. Doskonalej go naśladuje w tych, którzy walczą w obronie prawdy aż do śmierci.Autor: św. Augustyn, biskup
Tytuł: Komentarz do Ewangelii św. Jana
Źródło: Traktat 124, 5
Temat: Kościół jest utwierdzony na Skale, którą wyznał Piotr
Dział LG: Teksty własne - Kwiecień
Obchód: 30.04. - św. Piusa V, papieża
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1373


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum