Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła
22, 10-21

Potwierdzenie naszej nadziei

Anioł powiedział do mnie, Jana: "Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna".
A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.
Mówi ten, który o tym świadczy: "Zaiste, przyjdę niebawem".
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!Źródło: Ap 22, 10-21
Temat: Potwierdzenie naszej nadziei
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny, tydzień V, sobota
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 675
Monastyczna LG tom II, s. 677


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum