Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 12, 1-6)
Radość wyzwolonego ludu
Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije! (J 7, 37)

Wysławiam Cię, Panie, *
bo rozgniewałeś się na mnie,
Lecz Twój gniew się uśmierzył *
i dałeś mi pociechę.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą *
i On się stał moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie *
wodę ze zdrojów zbawienia.
Jeszcze w owym dniu powiecie: *
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 12, 1-6
Tytuł: Radość wyzwolonego ludu
Incipit: Wysławiam Cię, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 728
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 728
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 994
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 748, 1663
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 704, 1673
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 760
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 902

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum