Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 130
Z otchłani grzechu
Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 130
Tytuł: Z otchłani grzechu
Incipit: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 370, 843, 937, 1308
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 375, 846, 943, 1307
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1117, 1221, 1322, 1780
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 903, 1030, 1100, 1650
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 859, 986, 1662
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 915, 1056, 1692
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 149, 1054, 1181, 1762

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum