WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 21 lutego 2021
I tydzień psałterza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 91, 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.

Ps 90, 15. 16 et 1
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum.
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli commorábitur. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Przymierze Boga z Noem po potopie

Rdz 9, 8-15

Czytanie z Księgi Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10)

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

4Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
 naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
5Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
 Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

6Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
 na swoją miłość, która trwa od wieków.
7Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
 ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

8Dobry jest Pan i łaskawy, *
 dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
9Pomaga pokornym czynić dobrze, *
 uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Ps 90, 11-12

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te, ne unquam offéndas ad lápidem pedem tuum.


Woda chrztu nas ocala

1 P 3, 18-22

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ps 90, 1-7 et 11-16

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli commorábitur.
Dicet Dómino: Suscéptor meus es, et refúgium meum, Deus meus: sperábo in eum.
Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, et a verbo áspero.
Scápulis suis obumbrábit tibi, et sub pennis eius sperábis.
Scuto circúmdabit te véritas eius: non timébis a timóre noctúrno.
A sagítta volánte per diem, a negótio perambulánte in ténebris, a ruína et dæmónio meridiáno.
Cadent a látere tuo mille, et decem míllia a dextris tuis: tibi autem non appropinquábit.
Quóniam Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te, ne unquam offéndas ad lápidem pedum tuum.
Super áspidem et basilíscum ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem.
Quóniam in me sperávit, liberábo eum: prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum.
Invocábit me, et ego exáudiam eum: cum ipso sum in tribulatióne.
Erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum, et osténdam illi salutáre meum.


Jezus był kuszony przez Szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali

Mk 1, 12-15
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 90, 4-5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius.


12. Kuszenie Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Mt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Albo:

por. Ps 91, 4

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

Ps 90, 4-5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius. 

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Paweł Kozacki OP: Próba przed misją
   •  Adam Szustak OP: Siła ze słabości
   •  Jan Andrzej Kłoczowski OP: Zapomniane przymierze
   •  Michał Pac OP: Pielgrzymka przez życie
   •  Wojciech Czwichocki OP: CV lub notka o autorze
   •  Marcin Lisak OP: Pustynia zbawienia
   •  Roman Schulz OP: Podaj rękę
   •  Stacja7.pl: Sojusz
   •  ks. Leszek Smoliński: Moc słowa w walce z pokusami
   •  Piotr Blachowski: Czas na odnowę
   •  ks. Jan Kochel: Nawracajcie się i czyńcie pokutę
   •  ks. Jan Waliczek: Zwycięstwo na pustyni
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Przez pustynię do nieba
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Raj na pustyni
   •  ks. Jan Waliczek: Ku zwyciężaniu pokus
   •  ks. Jan Hojnowski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
   •  André Seve: Można się nawrócić
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Po uwięzieniu Jana
   •  o. Paweł: Zacznij czytać Ewangelię
   •  ks. Marcin Romanowski SSP: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
   •  ks. Janusz Mastalski: Czas nawrócenia - czasem walki z pokusami
   •  ks. Bogdan Zbroja: Pokuta i wiara
   •  ks. Tomasz Jelonek: Wierność przymierzu
   •  ks. Jan Machniak: Próba i przemiana
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Czas przebywania na pustyni
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Czterdzieści dni przebywał na pustyni
   •  Dariusz Paszyński CSsR: Pustynia

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG