WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 7 lutego 2021
I tydzień psałterza
V NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 95, 6-7

Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, * albowiem On jest naszym Bogiem.

Ps 94, 6. 7 et 1
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Veníte, adorémus Deum, et procidámus ante Dóminum, plorémus ante eum, qui fecit nos, quia ipse est Dóminus Deus noster.
Veníte, exsultémus Dómino, iubilémus Deo salutári nostro. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Marność życia ludzkiego

Hi 7, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob przemówił w następujący sposób:
«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu.
Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a)

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Albo: Alleluja.

1Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
 słodko jest Go wychwalać.
2Pan buduje Jeruzalem, *
 gromadzi rozproszonych z Izraela.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Albo: Alleluja.

3On leczy złamanych na duchu *
 i przewiązuje ich rany.
4On liczy wszystkie gwiazdy *
 i każdej imię nadaje.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Albo: Alleluja.

5Nasz Pan jest wielki i potężny, *
 a Jego mądrość niewypowiedziana.
6Pan dźwiga pokornych, *
 karki grzeszników zgina do ziemi.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Albo: Alleluja.

Ps 95, 8. 9; Ps 28, 9

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Tollite hóstias, et introíte in átria eius, adoráte Dóminum in aula sancta eius.
Revelábit Dóminus condénsa, et in templo eius omnes dicent glóriam.


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. Mt 8, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 116, 1

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Laudáte Dóminum, omnes gentes, et collaudáte eum, omnes pópuli.


Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

Mk 1, 29-39
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Panie, nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne, * spraw, niech one staną się dla nas Sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 16, 5. 6. 7

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Perfice gressus meos in sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea, inclína aurem tuam, et exáudi verba mea, mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis sperántes in te, Dómine.


31. Dzieje zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez narodzenie z Maryi Dziewicy * obdarzył ludzkość nową młodością, * przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, * przez powstanie z martwych * dał nam dostęp do życia wiecznego, * a wstępując do Ciebie, Ojcze, * otworzył nam bramy nieba.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Ps 107, 8-9

Niech dziękują Panu za Jego dobroć, * za Jego cuda dla synów ludzkich, * bo głodnego nasycił, * a łaknącego napełnił dobrami.

Albo:

Mt 5, 4. 6

Błogosławieni, którzy się smucą, * albowiem będą pocieszeni. * Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem będą nasyceni.

Lc 6, 17. 18. 19

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Multitúdo languéntium, et qui vexabántur a spirítibus immúndis, veniébant ad eum, quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes. 

Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, * abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Grzegorz Kuraś OP: Nie rozumiem, ale idę
   •  Jacek Szymczak OP: Ręka niewolnicy
   •  Wojciech Jędrzejewski OP: Odczarowany wieczór
   •  Paweł Trzopek OP: Już zaświtało
   •  Tomasz Golonka OP: Trawieni gorączką
   •  Wojciech Delik OP: Wszystkim dla wszystkich
   •  Marian Grabowski: Uzdrowienie teściowej Szymona
   •  Stacja7.pl: Dzieci Hioba
   •  BibleNote+: Jezus uzdrawia chorych
   •  ks. Leszek Smoliński: Odpocznijcie nieco
   •  Piotr Blachowski: Ewangelizacja
   •  ks. Tomasz Horak: Wszyscy Cię szukają!
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: A kto mi za to zapłaci?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Opuścić, aby odnaleźć
   •  ks. Jan Hojnowski: Uzdrowił wielu cierpiących
   •  Andre Seve: O tych, które usługują
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Teściowa Szymona leżała w gorączce
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Wszyscy Cię szukają
   •  o. Paweł: Udał się na miejsce pustynne
   •  ks. Janusz Mastalski: Trzy filary ewangelizacji
   •  ks. Stanisław Wronka: Z Ewangelią wśród ludzi
   •  ks. Krzysztof Sordyl: Jezus lekarzem
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Po co się modlić?
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Jezus nieustannie zatroskany o człowieka
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Powiew
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Przejść przez noc

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG